admin

Oude garde / nieuwe garde

Wrijving tussen de oude garde en nieuwe teamleden of er zijn twee kampen in het team. Herken je dit? Ben jij wel eens gefrustreerd omdat ‘hun’ weer niet meegaan met het idee. Of vind jij dat de ‘ander’ te lang blijft hangen bij zaken die niet relevant zijn.

Voorbeeld van ervaringen van teamleiders zijn, dat nieuwe teamleden wel luisteren en de oude garde roddelen en zijn niet constructief. De kloof tussen de twee groepen wordt groter en de werksfeer steeds negatiever.

Ik hoor deze voorbeelden regelmatig van de teamleiders, met de vraag hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer 1 team zijn?

In deze blog bespreek ik de aanpak die elk team in beweging krijgt. Wat heb je ervoor nodig? Tijd aandacht en een dosis lef!

 

Mogelijke oorzaken

Dat we wrijving is in een groep mensen is logisch, zet een groep totaal verschillende mensen bij elkaar en er is automatisch gedoe. De twee kampen, subgroepen of oude garde versus nieuwe garde is ook logisch, mensen zoeken individuen op waar ze zich prettig bij voelen en daardoor ontstaan er subgroepen. De subgroepen hebben hun eigen normen en waarden, een eigen visie en soms een eigen manier van werken. Mogelijke oorzaken voor de subgroepen kunnen zijn: onzekerheid van de teamleden, onduidelijkheid, onveiligheid of steun zoeken bij elkaar

 

DREAMTEAM

Hoe ziet jouw DREAMTEAM eruit?

Als teamleider wil je graag dat jouw team een eenheid vormt. Een eenheid staat garant voor veel positieve energie en weinig gedoe. Het betekent dat de teamleden elkaar vertrouwen, goed samenwerken, elkaar steunen en accepteren. Dit alles komt de prestaties van het team ten goede.

De subgroepen kunnen juist een positief effect hebben als mensen elkaar gesteund voelen door elkaar.

Voordat je kunt werken aan het DREAMTEAM moet jij duidelijk hebben hoe een DREAMTEAM er voor jou uit ziet. Stel deze onderstaande vragen aan jezelf en je krijgt een mooi beeld over jou DREAMTEAM.

 • Hoe ziet je team eruit
 • Hoe gedragen de teamleden zich
 • Hoe werken de teamleden samen
 • Hoe gaan jullie om met tegenslagen
 • Hoe vieren jullie successen
 • Hoe blijven jullie in ontwikkeling

 

Aandacht

Alles wat je aandacht geeft groeit, zo ook jouw teamleden. Belangrijk is dat je aandacht geeft aan wat je wilt dat groeit, dus de eenheid jouw DREAMTEAM. De aandacht en de focus op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt, de twee subgroepen.

Vaak zie ik hele aanpakken omtrent de twee groepen, hoe de ene groep meer te betrekken of juist te laten minderen. Daarmee geef je juist aandacht aan de subgroepen, precies wat je niet wilt. Geef je teamleden oprechte persoonlijke aandacht en werk samen aan het DREAMTEAM, in plaats van werken aan het bestrijden van de subgroepen.

Ga het open gesprek met je teamleden aan, zodat er verbinding komt met elkaar. Praat met elkaar, luister naar elkaar zonder oordeel of doel. Het open gesprek geeft oprechte aandacht en interesse in elkaar.

Hoe ziet jouw ideale team eruit? Jouw DREAMTEAM!

Samenwerking

Welke samenwerkingsvoorwaarden hebben jullie nu? Zijn er geschreven en ongeschreven afspraken die jullie hebben? Hoe wordt er overlegd, wanneer wordt er overlegd, wanneer communiceer je via de mail of persoonlijk, hoe vragen we hulp aan elkaar of hoe dragen we taken over aan elkaar?

Waarschijnlijk zijn heel veel van deze voorwaarden nooit bewust besproken of gekozen. Het is goed om nu met elkaar de voorwaarden van een goede samenwerking met elkaar te bespreken. Het gesprek aangaan betekend met elkaar communiceren over welke voorwaarden essentieel zijn, welke nog passend zijn en welke niet meer van toepassing zijn en wellicht nieuwe voorwaarden toevoegen.

Het gesprek over de samenwerkingsvoorwaarden kan kort en effectief zijn. Het is belangrijk dat het duidelijk is dat de samenwerkingsvoorwaarden van iedereen zijn.

Bereid dit gesprek goed voor, door duidelijk te zijn wat je van iedereen verwacht en wat de uitkomst moet zijn. Geef na het gesprek iedereen een week of twee de tijd om er nog op terug te komen en maak dan de nieuwe samenwerkingsvoorwaarden definitief (voor nu, deze kunnen vaker veranderen).

 

3 Stappen

Om het duidelijk te houden in 3 stappen naar jouw DREAMTEAM:

 1. Focus op het DREAMTEAM
 2. Geef oprechte aandacht
 3. Werk aan nieuwe voorwaarden voor de samenwerking

 

Werk samen aan een fijne, energieke en positieve werkomgeving voor iedereen! 

 

 

 

Verbinding in Guatemala

Verbinding maken in Guatemala

Vorig jaar heb ik tijdens mijn wereldreis met mijn gezin vrijwilligerswerk gedaan in Guatemala. Bij I am Hope Guatemala hebben wij meegewerkt aan een toekomst voor tienermoeders en hun kinderen.

Dit was een bijzondere ervaring om nooit meer te vergeten. Door te verbinden met mensen, open te staan, aandacht te geven en deel te nemen aan het geheel hebben wij veel kunnen betekenen voor de kinderen en de organisatie.

Neem jullie kort mee in onze beleving…

Na een hobbelige rit in de Uber door Antiqua komen we aan in een klein dorpje. Een grote deur met tralies, een camera erboven, daar moet het zijn.
We gaan naar binnen en zien meteen een groep met kinderen bij elkaar zitten, op de binnenplaats waar veel daglicht is. We krijgen een rondleiding door het gebouw en worden meteen voorgesteld aan iedereen.
De kinderen krijgen daar te eten, aandacht, ze zijn daar veilig en krijgen onderwijs. Mijn kinderen maken meteen contact met de kinderen en gaan mee tekenen. Het eerste contact is gemaakt en voelt erg goed. Terug naar ons huis zeggen we tegen elkaar JA dit willen we doen, deze kinderen en mensen helpen waar we kunnen.

We gaan elke ochtend vroeg in de Uber naar het kleine dorp. Ik help samen met mijn oudste dochter (11jaar) met het maken van het ontbijt.
De andere kinderen zetten de tafeltjes klaar en we gaan eten met z’n alle. Het eten is simpel, maar elk kind eet het met plezier op. We maken elke dag ontbijt en lunch, als er giften zijn kunnen we soms ook avond eten mee geven voor thuis.
We maken de simpelste en lekkerste gerechten in de ‘keuken’ (een tafel met een gasstel erop).

De kinderen krijgen lesjes over kleuren en vormen, getallen en letters. De kinderen reageren timide, ze zijn afgevlakt door hun trauma’s. De meeste hebben te maken gehad met huiselijk geweld, zijn verstoten door de familie of leven in een simpel hutje. Mijn kinderen doen vol enthousiasme mee. (Lachen, reageren, vragen door).

Na 2 dagen zegt mijn zoon (6 jaar) Mama, ze hebben dezelfde kleren als gister…
Ik denk dat ze niet meer hebben…
En helaas is dat de realiteit, er is geen geld voor eten, laat staan voor kleding.
Mijn zoon wil meteen zijn voetbalpakjes geven.

Dit is onze inspiratie om aan vrienden en familie geld te vragen, voor kleding voor de kinderen. Zogezegd zo gedaan, we hoopte 200 euro op te halen… Maar het werd 1000 euro. Het was GEWELDIG. Hierdoor konden we kleding voor alle kinderen kopen, speelgoed, eten en nog een deel schenken aan de organisatie.

Na een week hebben we een band opgebouwd met de kinderen en medewerkers. Wij gaan lesjes geven aan de kinderen, het materiaal van onze kinderen gebruiken we en onze creativiteit. Mijn oudste dochter geeft rekenles in haar beste spaans. Mijn zoon leert de kinderen memorie, domino, anna-maria koek en de stopdans.

Mijn man helpt met de website en social media, hierin konden ze hulp gebruiken en veel geld besparen. We helpen ook op het land, waar groente verbouwd wordt voor de kinderen zodat ze dit zelf kunnen eten.

Na 5 weken gaat onze wereldeis weer verder en nemen we afscheid van deze bijzondere mensen. Pas toen hadden we door hoeveel er was veranderd in deze tijd. De kinderen maken geluid, maakte plezier en waren minder timide. Met het geld en spullen hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren. Maar het belangrijkste was dat we een bijdrage konden leveren door ons zelf te zijn. Openheid, verbinding maken, aandacht kunnen geven en met elkaar te zijn…

Ben onwijs dankbaar voor deze ervaring!
Mijn kinderen hebben met veel plezier meegedaan, geleerd en plezier gemaakt. Ik ben mega trots op ons als gezin. Dit smaakt naar meer.

We steunen deze mensen nog steeds, bij elke klant geef ik een bedrag aan de organisatie in Guatemala. Hiermee wordt eten gekocht en kleding voor de kinderen.

Inzicht in de groepsdynamiek

Als een groep mensen bij elkaar is, is er een groepsdynamiek.

In elk team is er een groepsdynamiek, of teamleden elkaar nu dagelijks zien of wekelijks, of dat ze dezelfde werkzaamheden doen of andere het is een groep met hun eigen dynamiek.

Er zijn heel veel theorieën over groepsdynamiek en hoe deze te beïnvloeden.

Elke theorie heeft een kern van waarheid, wat ik vooral belangrijk vind om te beschrijven is in deze blog is het belang van de groepsdynamiek. Het is essentieel dat de teamleider inzicht te heeft in de groepsdynamiek. De juiste groepsdynamiek is motiverend en geeft energie om samen te werken. Een slechte groepsdynamiek is een blokkade voor het behalen van de gemeenschappelijke doelen en er is een slechte werksfeer.

Heb je weleens nagedacht wat het ‘kost’ deze negatieve werksfeer, deze slechte groepsdynamiek? Er is veel frustratie, kost veel energie, er zijn slechte prestaties, weinig gemeenschappelijkheid, de doelen worden niet behaald en misschien wel uitval van teamleden.

Dit moet en kan echt anders! Mijn missie: een positieve en energieke werksfeer voor iedereen.

 

De invloed op de groepsdynamiek

Jij, als teamleider heeft veel invloed op de groepsdynamiek. Dit kun en moet je juist gebruiken om de dynamiek te veranderen, daarover later meer.

Er zijn nog meer aspecten die invloed hebben op de groepsdynamiek, eigenschappen van de teamleden, groep samenstelling, structuur van het bedrijf of andere externe factoren.

Het komt de groepsdynamiek ten goede als de teamleden het gevoel hebben dat ze een waardevolle bijdragen leveren aan de groep en anderen hun bijdragen waarderen. Ken de kwaliteiten, talenten en competenties van je teamleden om deze zo optimaal mogelijk in te zetten.

Wat of wie heeft er invloed op jullie groepsdynamiek?

Het vijf fasen model volgens Oomkes

Als teamleider heb je te maken met een groepsontwikkeling en groepsdynamische processen, of je daar nu bewust op aanstuurt of niet. Het van belang je bewust te zijn van de groepsontwikkeling en daar waar mogelijk constructief op in te spelen of op te anticiperen.

Hieronder in het kort het groepsontwikkelingsschema volgens Oomkes (2004) gebaseerd op de groepsdynamica, dat wil zeggen, dat er een ontwikkeling in de groep te verwachten en waar te nemen valt, die in grote lijnen analoog is aan de ontwikkeling in iedere groep. Je zou kunnen zeggen, dat er sprake is van een soort grondpatroon wat in iedere groep terug te vinden is.

Oomkes omschrijft vijf fasen die elkaar opvolgen:

 1. Oriëntatie of kennismaking,
  2. Strijd om de macht,
  3. Samenwerking,
  4. Strijd om de intimiteit,
  5. Harmonie.

De fasen verschillen van elkaar op het gebied van de sfeer in de groep. In principe doorloopt een groep alle fasen, ongeacht de tijd dat je als groep bij elkaar bent. Het proces past zich als het ware aan, aan de tijd. Bij langlopende groepen kan het zo zijn dat er na enige tijd opnieuw een groepsproces optreedt, waarbij opnieuw strijdt om de macht ontstaat.

Waar herken je de genoemde vijf fasen aan?

Fase 1: Oriëntatie
Medewerkers maken kennis met elkaar en met het programma. Ze laten nog niet het achterste van hun tong zien, iedereen is nog voorzichtig aan het aftasten. Vragen worden nog maar mondjesmaat gesteld. De aandacht is nog sterk gericht op de begeleiding en wat die vertelt. Als de deelnemers individueel wat meer tot rust komen gaat de groep over naar fase 2.

Fase 2: Strijd om de macht
In deze fase wordt bepaald welke (on)geschreven regels gelden in de groep en wie van de deelnemers hier een stempel op mag drukken. Er worden kritische vragen gesteld en/of kanttekeningen gemaakt. Medewerkers gaan discussies aan met elkaar en ook met de teamleider. Al snel zal blijken wie de ‘veelpraters’ zijn en naar wie wordt geluisterd. Deze fase eindigt op het moment dat de rollen in de groep verdeeld zijn.

Fase 3: Samenwerking
Voor de meeste doelgerichte groepen is fase 3 de meest ideale. In deze fase van relatieve rust in de groep kan ieder zijn energie richten op de werkzaamheden. De onzekerheid en onrust van de eerste twee fasen zijn achter de rug. Men gaat ‘lekker’ aan het werk. Maar volgens de wetten van de groepsdynamica komt de volgende fase met bijbehorende onrust er alweer aan…

Fase 4: Strijd om de intimiteit
In de groep ontstaat enige onrust over de wijze waarop deelnemers met elkaar omgaan. De thema’s waarover gesproken wordt zijn veelal openheid/geslotenheid, diepgang/oppervlakkigheid en verschil in persoonlijke visie op de werkzaamheden. De discussies worden feller. Er kunnen sub-groepjes ontstaan en er kan kritiek komen op personen. Als de onrust heviger wordt, krijg je als teamleider vaak ook je portie kritiek op de manier waarop je het werkproces in het team begeleidt. Als de rust is weergekeerd ga je als team over naar Fase 5.

Fase 5: Harmonie
In deze laatste fase komen de medewerkers weer tot elkaar. Ze hebben hun weg in de samenwerking met elkaar weer gevonden. Ofwel men accepteert en respecteert de ander zoals hij is (‘We agree to disagree in harmony’), ofwel men is elkaar echt nader gekomen, heeft een dieper contact gekregen en veel van elkaar geleerd.

Beïnvloeden van de fasen in deze groepsontwikkeling
Het motto bij het beïnvloeden van het groepsproces is: stuur op je ideaal. Wil je als teamleider voor zorgen dat de groep in een fase zo actief mogelijk is, ofwel er zo snel mogelijk doorheen gaat… Dat betekent dat je als teamleider met name in de fasen 2, 3 en 4 acties zult ondernemen om het proces te versnellen of te vertragen om uiteindelijk aan te sturen op fase 5, waarin je op een constructieve manier kan samenwerken met de medewerkers

In welke fase bevindt jouw team zich?

Roddelen, wat doe je er aan…

Definitie Roddelen: het rondvertellen van ongunstige verhalen over iemand, waar je geen bewijs voor hebt.

Roddelen, praten over elkaar in plaats van met elkaar. Ik hoor veel teamleiders die hiermee te maken hebben en last van hebben van het geroddel. Logisch je wilt liever een team wat in harmonie met elkaar samenwerkt, op elkaar vertrouwd, elkaars talenten benut en open is naar elkaar. Maar als we eerlijk zijn is deze ideale omgang met elkaar voor sommige teams (teamleden) heel moeilijk. Ik weet dat het wel mogelijk is om juist het roddelen in te zetten voor een betere werkcultuur. Daarvoor heb je nodig om de voordelen van het geroddel te zien en ook de nadelen voor jullie situatie te erkennen.

 

Voordelen van roddelen:

 • Er is betrokkenheid bij het werk.
 • Bonding tussen collega’s.
 • Problemen worden met elkaar besproken, daardoor minder stress.
 • Meer werkplezier bij de teamleden.

Nadelen van het roddelen:

 • Teamleden praten niet tijdens het overlegmoment maar erna.
 • Productiviteit daalt.
 • Er is een kloof in het team.
 • Onveiligheid in het team.
 • Vertrouwen in elkaar is lastig.

Onhandige aanpak

 • Motief achterhalen
 • Persoonlijk aanspreken

Deze aanpak komt misschien bij jou op om te doen, ik raad het af, lees hieronder mijn bevindingen.

 Motief achterhalen: Waarom verspreid je deze roddels? Ben je jaloers of voel jij je bedreigt door je collega? De persoon wordt geconfronteerd met zijn gedrag en erop beoordeeld. Hierdoor is het voor diegene nog lastiger om zijn gedrag om te draaien naar iets positiefs. Is het belangrijk om te weten waren de mensen roddelen in jouw team? Het kan zeker goede informatie opleveren maar dit lukt alleen in een veilige omgeving.

Teamleden persoonlijk aanspreken: Wat gebeurt er als je de teamleden erop aanspreekt? Vaak wordt het geroddel ontkent, omdat het te onveilig voelt om daar open over te zijn.

 

Belangrijke acties om wel te nemen bij het roddelen.

 1. Waar wil je naar toe? Wat is jouw DREAMTEAM?

Naar dat DREAMTEAM die goed samenwerkt, open is naar elkaar, eerlijk elkaar vertrouwd en gebruik maakt van elkaars talenten. Zoiets? Maak voor jezelf helder wat jouw ideaalplaatje is, zodat je hiernaartoe gaat werken.

 1. Geef duidelijkheid aan de teamleden over de huidige situatie

Er is meer veiligheid nodig in jouw team. Geef eerst duidelijkheid geven over de huidige situatie en over jouw DREAMTEAM.

 1. Maak nieuwe voorwaarden voor de samenwerking

Ga in gesprek met alle teamleden en maak nieuwe voorwaarden voor de samenwerking. Wat is er belangrijk voor jouw teamleden?

 1. Geef duidelijkheid over wat je van de teamleden verwacht

Als de nieuwe voorwaarden gemaakt zijn geef dan duidelijk aan wat je van de teamleden verwacht. Vergeet deze stap niet, het is heel belangrijk dat jij duidelijk aangeeft wat jij belangrijk vindt de komende periode. Denk niet ‘dat weten ze wel’ herhaling en overtuiging is al de helft van de verandering.

 1. Heb aandacht voor de teamleden

Maak tijd en ruimte voor je teamleden, zorg dat ze ook tijd voor elkaar hebben. Hoeft niet met geforceerde etentjes of teamuitjes. Juist de kleine gesprekken de echte connectie met elkaar maken het verschil.

 1. Geef complimenten (zie andere blog)

De kracht van complimenten is enorm. Dit kun je lezen in een andere blog van mij. https://www.mirandaoedzes.nl/alsjeblieft-een-compliment/

 1. Blijf in verbinding met de teamleden

De voorwaarden voor de samenwerking zijn nu duidelijk, de verandering is zichtbaar. Nu is het essentieel dat je in verbinding blijft met de teamleden zodat ze niet terugvallen in het oude gedrag.

 

Wacht niet langer pak het geroddel nu aan!

Positieve werkvloer… wat is dat?

Positieve werkvloer, wat houdt dat in? Een fijne werkomgeving, waar iedereen tot zijn recht komt. Waar ruimte is voor ontwikkeling en met plezier en passie wordt gewerkt. Er zijn genoeg werkomgevingen waar dit niet het geval is. Er is een slechte communicatie, veel geroddel en misschien wel eilandjes in het team. We focussen ons doorgaans op dingen die niet goed gaan, waar we last van hebben. De positieve werkvloer heeft een andere focus, juist de mensen zelf, de veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. 6 dimensies zijn de basis van de positieve werkvloer.

 

Positieve werkvloer is gebaseerd op het gedachtengoed Positieve Gezondheid

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens haar eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Dat werkte ze uit tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid. De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Positieve gezondheid: wat is dat?

Focussen op functioneren, veerkracht en zelfregie van medewerkers in plaats van klachten en ergernissen. Dat is positieve gezondheid. Met deze mindset kan de werkgever de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers flink vergroten.

Een mens is meer dan een werknemer. Het is een persoon met al zijn facetten. Voert taken uit in jouw bedrijf. De persoon is meer dan een functie of een rol die bij de werkzaamheden hoort.

 

Pas de persoon in de functie of pas de functie bij de persoon…

 

Hoe werkt dat dan?

Werken met Positieve Werkvloer bestaat uit de volgende 3 stappen:

 1. Zelfbewustzijn prikkelen

Nodig je collega uit om de vragenlijst in te vullen. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen? Beleef je nog plezier aan wat je doet?

 1. Het ‘andere gesprek’ voeren

Aan de hand van de uitkomsten voer je ‘het andere gesprek’. Wat is voor jou als medewerker echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Waar word je blij van?

 1. Coachen op mogelijkheden

Samen bedenk je wie of wat kan helpen om de situatie te veranderen of een wens te realiseren.

 

Het gesprek met elkaar

Onderdeel van de positieve werkvloer is het gesprek voeren met de elkaar.

Dit gesprek hoeft niet gevoerd te worden door de manager of teamleider, het kan ook een collega zijn. Dit gesprek gaat over de werknemer, het is een open gesprek. Hoe gaat het echt met de werknemer. Het gesprek is zonder doel of richting. Het volgen van de werknemer staat centraal. Stel verhelderende vragen waardoor de werknemer nog meer gaat vertellen over het onderwerp. Deze manier van gesprek voeren vergt aandacht en focus maar brengt meer openheid, vertrouwen, inzicht en een goede basis voor een samenwerking ongeacht de uitkomst.

 

6 dimensies van de gezonde werkvloer:

 1. Privé / Kwaliteit van leven            Manier van leven zoals gewenst
 2. Mentale gezondheid              Mentale steun, ruimte voor emoties op de werkvloer
 3. Lichamelijke gezondheid Is de medewerker fit, zijn er blessures of beperkingen
 4. Ontwikkeling & Mobiliteit            Waar wordt de medewerker echt blij van
 5. Meedoen & Verbinding                  Gezien worden, bij het team horen
 6. Werk & Dagelijks functioneren  Werkzaamheden uitvoeren is dat haalbaar

Hoe verhoudt jouw werknemer zich tot deze dimensie? Jij hebt misschien al een idee. Laat dit los, dat is niet van belang. Laat de medewerker aan het woord.

 

Privé/Kwaliteit van leven

Zoals wonen, financiën, schulden, balans prive-werk en ruimte voor ontspanning

 

Mentale gezondheid

Zoals werkdruk, balans inspanning-ontspanning in werk, flexibiliteit, veerkracht, omgaan met verandering, kunnen focussen en voldoende uitdaging

 

Lichamelijke gezondheid

Zoals gezonde leefstijl, bewegen, conditie, energie om werk uit te voeren en fysiek werk aan te kunnen

 

Werk & Dagelijks functioneren

Zoals faciliteiten, arbeidsomstandigheden, werksfeer, plezier in werk autonomie en verantwoordelijkheid

 

Meedoen & Verbinding

Zoals goede samenwerking met collega’s, erbij horen, gevoel van betekenis, aandacht, waardering en steun van leidinggevende

 

Ontwikkeling & Mobiliteit

Zoals aandacht voor talenten, ruimte voor ontwikkeling, scholing, mobiliteit, loopbaanperspectief en vertrouwen in de toekomst

 

Tools

Om te werken aan de positieve werkvloer gebaseerd op de positieve gezondheid heb je verschillende tools nodig. Dit is niet moeilijk vergt wel lef en focus.

 • Open gesprek voeren In het echte gesprek met collega’s
 • Open blik Kijk buiten de gebaande paden, laat je huidige blik los
 • Eigen ervaring delen Vul je eigen spinnenweb in en deel deze met het team

Door deze tools kijk jij met een open en met oprechte belangstelling naar je werknemers. Zonder oordeel, zonder doel of weten wat de uitkomst moet zijn.

Deze oprechte betrokkenheid heeft veel effect op de positiviteit op de werkvloer. Deel je eigen inzichten daarmee creëer je een open en eerlijke sfeer, kun jij dat?

 

Alles staat met elkaar in verbinding

Of je met energie, plezier en voldoening aan het werk bent, heeft met veel aspecten te maken. Met het werk zelf, de taken die je uitvoert, helderheid over de doelen, de ruimte die je krijgt om je verantwoordelijkheid te nemen, maar ook met collega’s om je heen, het contact met de leidinggevende, het werkklimaat en natuurlijk de arbeidsomstandigheden, zoals de plek waar je werkt. Hiernaast heeft je gezondheid en je privésituatie invloed op je werkplezier en andersom. Om met plezier en energie aan het werk blijven is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en rekening houdt met veranderingen in de toekomst. De verschillende aspecten hebben invloed op elkaar en zijn als in een spinnenweb met elkaar verweven.

 

Hoe scoor jij op de verschillende aspecten?

Belangrijk: Houd het niet bij één gesprek. Vraag van tijd tot tijd hoe het gaat.

 

 

Aanpassen aan de nieuwe situatie

Pas jij je wel eens aan? Aan je collega, je baas, je vriend, vriendin of aan je omgeving.

Aanpassen is een mooie eigenschap die je heel goed kunt inzetten tijdens een samenwerking. Alleen is je ‘te’ veel aanpassen een valkuil. Je zelf weg cijferen en volledig aanpassen aan de ander of het proces kan je te veel energie kosten

Ik kan dit zelf beamen, als geen ander. Ik kan me heel goed aanpassen, een kracht een kwaliteit waar ik blij mee ben. Alleen moet ik deze wel goed inzetten.

Een nieuwe werkomgeving of samenwerking vergt aanpassing, ontdekken, communiceren en openheid om dit tot een succes te maken. Afgelopen jaar moeten we ons vaak aanpassen aan de nieuwe situatie, andere werksituatie, misschien andere taken, online verbinden met elkaar en dit je eigen maken.

Wanneer stopt het aanpassen en wordt het een nieuwe manier van werken. Bij de ene samenwerking gaat dit proces snel en bij het ander duurt het langer. Dit is geen probleem op zich of wel?

In welk proces zit jij nu? Moet jij je aanpassen aan de ander? Of is er al een nieuwe manier van werken gevonden?

Ik ben onlangs een nieuwe samenwerking begonnen, deze is mega bijzonder, ik mag meewerken aan een betere toekomst voor tienermoeders in Guatemala. De taal, de cultuur, de werkcultuur en de gevoelige situatie het aanpassen gaat me goed af zoals al beschreven alleen kost me wel energie. De nieuwe manier van werken is vandaag gevonden, dat geeft mij energie en voldoening. Het kan morgen natuurlijk anders zijn. Dat maakt niet uit, nieuwe dag nieuwe kansen.

Als jij te veel aanpast aan je team of je collega’s kost dat veel energie en gaat dit ten koste van je werkplezier en productiviteit.

Kun jij de balans goed vinden?

 

Alsjeblieft… een compliment!

Voelt dat fijn een compliment krijgen? Krijg je wel eens een compliment van je collega? Of geef jij wel eens een compliment aan je collega? Of je baas?

Voor de verhouding, werksfeer, productiviteit en de persoonlijke ontwikkeling is een compliment waardevol. Toch is het niet altijd van zelfsprekend. Waarom vinden we complimenten geven moeilijk? Of ongemakkelijk om te ontvangen?

Definitie van een compliment: Een compliment is een lovende of vleiende uitdrukking. Iemand kan iemand anders een compliment geven – verbaal of non-verbaal – als uiting van waardering voor een geleverde prestatie. Een complimentje kan functioneren als een positieve bekrachtiging en dient dan als prikkel om het bedoelde gedrag te herhalen.

Een compliment: ‘Dient als prikker om het bedoelde gedrag te herhalen’, mooi beschreven toch! Werkt het echt zo; als je collega jou een compliment geeft dat je het gedrag vaker vertoont? Bij de meeste mensen wel.

Een compliment is fijn en meestal sfeerverhogend Een goed compliment geven kan lastig zijn. Wees duidelijk: wat je zo goed vindt (welk gedrag of actie). Geef het compliment met aandacht, neem de tijd en geef de ander ruimte om te reageren

Word je ook wel eens ongemakkelijk van complimenten?

Dat kan komen omdat je het niet gelooft, dat het niet gemeend of echt over komt of dat je niet weet hoe je moet reageren. Geniet van je compliment. Je hoeft niet meteen iets terug te geven of te reageren. Kijk wat het compliment met je doet, neem de tijd. Probeer het compliment te accepteren, te geloven en iets van te leren.

Mooi toch om elkaar positieve aandacht te geven waarvan we kunnen groeien!

Tip: Geef elke dag 1 compliment

Geven van een compliment:

 • Wees duidelijk
 • Ben eerlijk
 • Doe het met aandacht

Ontvangen van complimenten:

 • Accepteer het
 • Geloof erin
 • Leer ervan

 

Samen maken we het verschil

Greenkidz Curacao: Stap voor stap in beweging komen, alleen of samen? Samen maken we meer stappen, samen maken we het verschil.

Een mooie missie, ‘Turn your world around’. De kinderen op Curacao milieu onderwijs aanbieden, zodat er een beweging ontstaat naar een gezondere en schone toekomst. Daar wil ik onderdeel van zijn!

Kan in van betekenis zijn? Mag ik meedenken? Erg nieuwsgierig naar de organisatie neem ik contact op met Greenkidz Curacao.
De website ziet er veelbelovend uit, ze maken mooie les materialen over verschillende onderwerpen die bijdragen aan een mooie en gezonde omgeving voor de jeugd. Hoe tof als ik een bijdrage kan leveren aan hun mooie missie. Ben een aantal maanden op Curacao, ben gemotiveerd, ben enthousiast en heb een wellicht kennis waar de organisatie wat aan heeft.
Na de website meerdere malen te hebben bekeken heb ik contact gezocht via een email. Daaruit volgde een inspirerend gesprek met Maya, de oprichter van de organisatie. Wat een mooie vrouw en wat een mooie organisatie. Vol enthousiasme en energie rij ik naar huis met de vraag wat kan en ga ik hiermee doen?

   

Mijn enthousiasme wil ik delen, dit moeten meer mensen weten, hier moeten meer mensen aan meewerken. Ik maak (in mijn hoofd) een lijstje met mensen die dit ook leuk zouden vinden en neem contact met ze op. Daarnaast: wat wordt mij focus? Expertise uit Nederland, uitbreiden naar de eilanden, financiële middelen?
Mijn kracht ligt bij de expertise en daar begin ik! De andere onderwerpen neem ik ook mee waar de mogelijkheid voor is.
Een paar maanden verder……..

 • Er is een HBO stagiaire gestart
 • Aangesloten bij de Duurzaam werkgroep in Noordwijk
 • Een school gevonden voor uitwisseling in Nederland
 • Werken we aan een mooie kerstactie voor het speciaal onderwijs

Dit met een aantal telefoontjes en mailtjes! Wat heerlijk om een bijdrage te kunnen leveren.
Stap voor stap, samen maken we het verschil!

https://greenkidz.org/

Welke stap zet jij voor jouw dromen?