Positieve werkvloer… wat is dat?

Positieve werkvloer, wat houdt dat in? Een fijne werkomgeving, waar iedereen tot zijn recht komt. Waar ruimte is voor ontwikkeling en met plezier en passie wordt gewerkt. Er zijn genoeg werkomgevingen waar dit niet het geval is. Er is een slechte communicatie, veel geroddel en misschien wel eilandjes in het team. We focussen ons doorgaans op dingen die niet goed gaan, waar we last van hebben. De positieve werkvloer heeft een andere focus, juist de mensen zelf, de veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. 6 dimensies zijn de basis van de positieve werkvloer.

 

Positieve werkvloer is gebaseerd op het gedachtengoed Positieve Gezondheid

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens haar eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Dat werkte ze uit tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid. De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Positieve gezondheid: wat is dat?

Focussen op functioneren, veerkracht en zelfregie van medewerkers in plaats van klachten en ergernissen. Dat is positieve gezondheid. Met deze mindset kan de werkgever de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers flink vergroten.

Een mens is meer dan een werknemer. Het is een persoon met al zijn facetten. Voert taken uit in jouw bedrijf. De persoon is meer dan een functie of een rol die bij de werkzaamheden hoort.

 

Pas de persoon in de functie of pas de functie bij de persoon…

 

Hoe werkt dat dan?

Werken met Positieve Werkvloer bestaat uit de volgende 3 stappen:

 1. Zelfbewustzijn prikkelen

Nodig je collega uit om de vragenlijst in te vullen. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen? Beleef je nog plezier aan wat je doet?

 1. Het ‘andere gesprek’ voeren

Aan de hand van de uitkomsten voer je ‘het andere gesprek’. Wat is voor jou als medewerker echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Waar word je blij van?

 1. Coachen op mogelijkheden

Samen bedenk je wie of wat kan helpen om de situatie te veranderen of een wens te realiseren.

 

Het gesprek met elkaar

Onderdeel van de positieve werkvloer is het gesprek voeren met de elkaar.

Dit gesprek hoeft niet gevoerd te worden door de manager of teamleider, het kan ook een collega zijn. Dit gesprek gaat over de werknemer, het is een open gesprek. Hoe gaat het echt met de werknemer. Het gesprek is zonder doel of richting. Het volgen van de werknemer staat centraal. Stel verhelderende vragen waardoor de werknemer nog meer gaat vertellen over het onderwerp. Deze manier van gesprek voeren vergt aandacht en focus maar brengt meer openheid, vertrouwen, inzicht en een goede basis voor een samenwerking ongeacht de uitkomst.

 

6 dimensies van de gezonde werkvloer:

 1. Privé / Kwaliteit van leven            Manier van leven zoals gewenst
 2. Mentale gezondheid              Mentale steun, ruimte voor emoties op de werkvloer
 3. Lichamelijke gezondheid Is de medewerker fit, zijn er blessures of beperkingen
 4. Ontwikkeling & Mobiliteit            Waar wordt de medewerker echt blij van
 5. Meedoen & Verbinding                  Gezien worden, bij het team horen
 6. Werk & Dagelijks functioneren  Werkzaamheden uitvoeren is dat haalbaar

Hoe verhoudt jouw werknemer zich tot deze dimensie? Jij hebt misschien al een idee. Laat dit los, dat is niet van belang. Laat de medewerker aan het woord.

 

Privé/Kwaliteit van leven

Zoals wonen, financiën, schulden, balans prive-werk en ruimte voor ontspanning

 

Mentale gezondheid

Zoals werkdruk, balans inspanning-ontspanning in werk, flexibiliteit, veerkracht, omgaan met verandering, kunnen focussen en voldoende uitdaging

 

Lichamelijke gezondheid

Zoals gezonde leefstijl, bewegen, conditie, energie om werk uit te voeren en fysiek werk aan te kunnen

 

Werk & Dagelijks functioneren

Zoals faciliteiten, arbeidsomstandigheden, werksfeer, plezier in werk autonomie en verantwoordelijkheid

 

Meedoen & Verbinding

Zoals goede samenwerking met collega’s, erbij horen, gevoel van betekenis, aandacht, waardering en steun van leidinggevende

 

Ontwikkeling & Mobiliteit

Zoals aandacht voor talenten, ruimte voor ontwikkeling, scholing, mobiliteit, loopbaanperspectief en vertrouwen in de toekomst

 

Tools

Om te werken aan de positieve werkvloer gebaseerd op de positieve gezondheid heb je verschillende tools nodig. Dit is niet moeilijk vergt wel lef en focus.

 • Open gesprek voeren In het echte gesprek met collega’s
 • Open blik Kijk buiten de gebaande paden, laat je huidige blik los
 • Eigen ervaring delen Vul je eigen spinnenweb in en deel deze met het team

Door deze tools kijk jij met een open en met oprechte belangstelling naar je werknemers. Zonder oordeel, zonder doel of weten wat de uitkomst moet zijn.

Deze oprechte betrokkenheid heeft veel effect op de positiviteit op de werkvloer. Deel je eigen inzichten daarmee creëer je een open en eerlijke sfeer, kun jij dat?

 

Alles staat met elkaar in verbinding

Of je met energie, plezier en voldoening aan het werk bent, heeft met veel aspecten te maken. Met het werk zelf, de taken die je uitvoert, helderheid over de doelen, de ruimte die je krijgt om je verantwoordelijkheid te nemen, maar ook met collega’s om je heen, het contact met de leidinggevende, het werkklimaat en natuurlijk de arbeidsomstandigheden, zoals de plek waar je werkt. Hiernaast heeft je gezondheid en je privésituatie invloed op je werkplezier en andersom. Om met plezier en energie aan het werk blijven is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en rekening houdt met veranderingen in de toekomst. De verschillende aspecten hebben invloed op elkaar en zijn als in een spinnenweb met elkaar verweven.

 

Hoe scoor jij op de verschillende aspecten?

Belangrijk: Houd het niet bij één gesprek. Vraag van tijd tot tijd hoe het gaat.